(<4\5>to oznacza to samo co ułamek cztery piąte!!!)
Zadanie 1.
Zapisz w postaci dziesiętnej:
A)
4\5
8 i 3\4
1\8
24\40
5 i 3\8
11\125
10 i 7\10
7\10
B)
1 i 3\10
37\100
5 i 8\25
143\1000
21 i 375\1000
13\125
Zadanie 2:Zamień liczby dziesiętne na ułamki zwykłe.
A)
0,7
1,3
0,4
B)
0,89
12,07
0,28
C)
0,459
56,079
0,375
Zadanie 3:Ile kosztuje po obniżce rower a ile DVD?
Rower: 400,- obniżka 30% taniej
DVD: 280,- obniżka 20% taniej

3

Odpowiedzi

2010-03-30T16:40:02+02:00
A)
0,80
8,75
0,125
0,625
5,375
0,088
10,7
0,7
B)
1,3
0,37
5,32
0,143
21,375
0,052
2)
a)
7/10
1 i 3/10
2/5
b)
89/100
12 i 7/100
7/25
c)
459/100
56 i 79/1000
2/125
3)
400-30%x400=400-120=280->rower
280-20%x280=280-56=224->dvd
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:40:54+02:00
Zadanie 1.
Zapisz w postaci dziesiętnej:
A)
4\5 = 0,8
8 i 3\4 = 8,75
1\8 = 0,125
24\40 = 0,6
5 i 3\8 = 5,375
11\125 0,044
10 i 7\10 = 10,7
7\10 = 0,7
B)
1 i 3\10 =1,3
37\100 = 0,37
5 i 8\25 = 5,32
143\1000 = 0,143
21 i 375\1000 = 21,375
13\125 = 0,104
Zadanie 2:Zamień liczby dziesiętne na ułamki zwykłe.
A)
0,7 = 7/10
1,3 = 1 i 3/10
0,4 = 4/10
B)
0,89 = 89/100
12,07 = 12 i 7/100
0,28 = 28/100
C)
0,459 = 459/1000
56,079 = 56 i 79/1000
0,375 = 375/1000

Zadanie 9:Ile kosztuje po obniżce rower a ile DVD?
Rower: 400,- obniżka 30% taniej
400 * 30% = 120
400 - 120 = 280 zł

DVD: 280,- obniżka 20% taniej
280 * 20% = 56
280 - 56 = 224
ODP. Rower - 280 zł a DVD - 224zł
1 5 1
2010-03-30T16:43:18+02:00
4\5=0,8
8 i 3\4=8,75
1\8=0,125
24\40=0,6
5 i 3\8=0,375
11\125=0,088
10 i 7\10=10,7
7\10=0,7
B)
1 i 3\10=1,3
37\100=0,37
5 i 8\25=5,32
143\1000=0,143
21 i 375\1000=21,375
13\125=0,104
Zadanie 2:Zamień liczby dziesiętne na ułamki zwykłe.
A)
0,7=7/10
1,3=1i3/10
0,4=4/10
B)
0,89=89/100
12,07=12i7/100
0,28=28/100
C)
0,459=459/1000
56,079=56i79/1000
0,375=375/1000
Zadanie 3:Ile kosztuje po obniżce rower a ile DVD?
Rower: 400,- obniżka 30% taniej
DVD: 280,- obniżka 20% taniej
Rower;
400zł------100%
x-----------70%
x=(400*70%)/100%=280zł [(400*70%)to na górze ulamka a 100% na dole]
DVD
280zł--------100%
x-------------80%
x=(280*80%)/100%=224zł [(280*80%)/100%-też ułamek]

Odp;Rower po obniżce kosztuje 280zł a DVD 224zł