Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:44:14+02:00
Dane:
V₁=50km/h
V₂=75 km/h
S₁=150 km
t₂=40 min = ⅔ h
t₃ (czas postoju)=20 min= ⅓h

Szukane:
t₁=? t₁=S₁/V₁= 150/50=3h
S₂=? S₂= V₂*t₂= 75*⅔=50km
Vśrednie=?

Średnia prędkość ruchu jest równa całkowitej drodze jaką przebyło ciało przez całkowity czas jaki mu to zajęło.

Vśrednie= S₁+S₂/ t₁+t₂+t₃

S₁+S₂= 150+50=200km
t₁+t₂+t₃= ⅓ +⅔ +3= 4h

Vśrednie= 200km/4h= 50km/h

Odp: Prędkość średnia samochodu w tym ruchu wynosi 50km/h
1 5 1
2010-03-30T16:45:37+02:00
V średnia = cała droga/cały czas
V=s/t
s₁=150km

s₂=v₂*t₂
s₂ = 75 k/m * ⅔h
s₂ = 50 km

t₁ =40min = 40/60h = ⅔h
t₁=⅔h

t₂= s₁/v₁
t₂=150km/50km/h
t₂=3h

t₃(czas postoju) = 20min
t₃ = 20/60h
t₃=1/3h

s= 50km+150 km
s=200 km

t=3h+⅔h + 1/3h
t=4h
V=s/t
V=200 km/4h
V=50 km/h

2010-03-30T16:47:18+02:00
S1=150km
V1=50km/h
t2=40min=2/3[h]
V2=75km/h
t3=20min=1/3[h]
V=?
---------------------------------------
V=s/t
t1=s/V=150km/50km/h=3h
s2=V2*t2=75km/h*(2/3)h=50km
s=s1+s2=150km+50km=200km
t=t1+t2+t3=3h+(2/3)h+(1/3)h=4h
V=s/t=200km/4h=50km/h