1. Cechy charakterystyczne dla architektury czyli. materiał budulcowy, elementy konstrukcyjne [ łuki, grubość muru,] elementy dekoracyjne [ rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo] przeznaczenie - w stylu gotyckim i romańskim.. to ma byc takie porównanie.

2. Rola rzeźby w sztuce średniowiecza - tematyka, materiał, przeznaczenie [ołtarze szafowe]

Proszę dać odpowiedz zgodna z tym co napisałem, nie DAWAJCIE ODNOŚNIKÓW lub CAŁYCH TEKSTÓW O TYM... Takie będą minusowane.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T16:38:25+02:00
Styl gotycki:
ołtarz ma formę przestrzenną, budowla jest wysoka i sprawia wrażenie lekkości, strzeliste, wyniosłe wieże i dachy, kolumny wspierające najcięższą część dachu, podstawowy budulec - cegła, wysoka nawa główna, sklepienia łukowo-żebrowe, świetliste - z dużymi okami z witrażami