Bardzo proszę o odpowiedzenie na wszystkie pytania:
>cechy południka i równoleżnika
>dłudość i szerokość geograficzna-definicje
>na czy polega ruch obrotowy
>jakie są następstwa ruchu obrotowego
>linia zmiany czasu ruchu obrotowego
>na czym polega ruch obiegowy
>ile trwa pełny obieg ruchu obiegowego
>pod jakim kątem jest nachylona oś
>jakie są następstawa ruchu obiegowego
>daty równonocy i przesileń
>miesca wschodu i zachodu słońca w te dni
>daty rozpoczęcia pór roku


Wiem że to duzo ale prosze o pomoc. Dzięki

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T16:48:09+02:00
Cechy południków: - wszystkie południki mają taki sam kształt
- są półokręgami -
Długość każdego południka wynosi ok. 20 000 km w stopniach 180 stopni
- jest ich nieskończele wiele
- wszystkie południki wskazują kierunek północ i Południe i wszystkie zbiegają się w biegunach Ziemi
Cechy równoleżników:
- mają kształt okręgu,
- Długość zmniejsza się ku bieguną,
- przez każdy Punkt na Ziemi można przeprowadzić Równoleżnik, jest ich nieskończele wiele,
- wyznaczają kierunek wsch. i zach.,
- najdłuższym równoleżnikiem jest Równik Długość 40 000 km, - równoleżniki przecinają się z południkami pod kątem prostym, - równoleżniki oznaczone są od 0 do 90

szerokość-Jest to miara kątowa między równikiem a dowolnym innym równoleżnikiem. Szerokość geograficzną mierzy się od równika na północ lub południe.

długość-Jest to miara kątowa między południkiem zerowym a dowolnym innym południkiem. Długość geograficzną mierzy się od południka zerowego na wschód lub zachód.

Ruch obrotowy- ziemia obraca sie dookoła własnej osi.

następstwami ruchu obrotowego są następujące zjawiska:

* występowanie pór dnia (noc i dzień),
* pozorna wędrówka Słońca po sklepieniu niebieskim,
* odchylenie w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej toru swobodnie spadających ciał
* odchylenia kierunku płynięcia prądów morskich,
* odchylenia kierunku stałych wiatrów - pasatów.

http://geografia_liceum.republika.pl/data.jpg - linnia zmiany czasu

ważnym ruchem Ziemi jest ruch obiegowy dookoła Słońca. Najważniejsze jego cechy to:

* orbita Ziemi ma kształt lekko wydłużonej elipsy.
* średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi około 150 mln km. Największa odległość (aphelium) wynosi 152 mln km, a najmniejsza (peryhelium) 147 mln km.
* pełen obieg Ziemi dookoła Słońca trwa 365 dni 5 godzin i 48 minut i 46 sekund (rok zwrotnikowy)
* Ziemia obiega Słońce w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od północy)
* oś Ziemi jest stale nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem 66°33' i jest zawsze zwrócona w ten sam punkt przestrzeni (znajduje się tam Gwiazda Polarna)

Ruch obiegowy Ziemi dookoła Słońca ma duży wpływ na zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej. Do najważniejszych jego następstw należą:

zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku, a w szczególności:
- zmiany wysokości górowania Słońca
- zmiany miejsca wschodu i zachodu Słońca na lini horyzontu
- zmiany długości trwania dnia i nocy
* występowanie stref oświetlenia na Ziemi
* pory roku
* roczny cykl niektórych zjawisk przyrodniczych (np.: wegetacja roślin, zmiany temperatury, opady, niektóre wiatry:pasaty, monsuny itp.)
* roczna rachuba czasu (kalendarz)

Równonoc wiosenna 21 marzec- I dzień wiosny,
równonoc jesienna 23wrzesień I dzień jesieni
przesilenie letnie 22 czerwiec I dzień lata,
przesilenie zimowe 22 grudzien I dzień zimy


3 3 3