To jest z Tematu : Współpraca międzynarodowa . z 2 gimnazjum .
Wyjaśnij pojęcia: cło, eksport ,korporacja, Na czym polega: handel wewnetrzny i zewnetrzny i co to jest.O współpracy międzynarodowej [co to,czym się zajmuje].Jakie są organizacje i cZym sie one zajmują?????? !!


Pomórzcie !! licze na szybka odpowiedz! pliisssss ! i odpowiadajcie dobrze na te pytania !

1

Odpowiedzi

2010-03-31T10:01:43+02:00
Cło jest to opłata za przewóz towaru przez granicę. Eksport jest to sprzedaż towaru poza granice kraju. Korporacja jest jedną z form organizacyjnych, w jakich może być prowadzona działalność gospodarcza charakterystyczna dla dużych przedsiębiorstw. Handel wewnętrzny polegaja na przekazywaniu towarów pomiędzy ich dostawcami i odbiorcami. Handel może mieć charakter bezpośredni - towaru na towar lub pośredni, pieniężny - towaru na pieniądz, pieniądza na towar. Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i dóbr między producentami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Współpraca międzynarodowa przyczyniła się do rozwoju gospodarki i czyni współpracę gospodarczą bardziej efektywną, przede wszystkim mniej kosztochłonną. Organizacje międzynarodowe to mi.in. ONZ czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, ( oryginalna nazwa brzmi United Nations, Organisation des Nations Unies); jest ona formą spotkań krajów o zróżnicowanych ustrojach politycznych i różnym stopniu poziomu gospodarczego. UNESCO czyli Organizacja do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; jej podstawowe cele to utrzymanie pokoju oraz bezpieczeństwa przez działanie na sfery: wychowania, czy nauki. UNICEF czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci; organizacja mająca tylko wspierać dzieci , zwłaszcza w państwach zniszczonych w wyniku działań II wojny światowej.
1 5 1