Odpowiedzi

2012-09-09T18:17:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

FORMA SONATOWA (inaczej allegro sonatowe) składa się z 3 stałych części – ekspozycja, przetworzenie, repryza oraz niestałych – wstęp, koda (wł. coda).

 

Ekspozycja. Wyróżnia się cztery odcinki związane z przeciwstawianiem dwóch zasadniczych tematów: I temat, łącznik modulacyjny, II temat, epilog.

Przetworzenie. Ma budowę swobodną, nie ujętą w ustalone schematy. Wykorzystywany bywa materiał motywiczny obu tematów, epilogu lub łącznika, bywają motywy zupełnie nowe.

Repryza. Jest zasadniczo powtórzeniem ekspozycji z pewnymi zmianami, brak jest modulacji przed II tematem oraz rozwiązanie konfliktów wyrazowych występujących w ekspozycji i przetworzeniu.

 

W twórczości klasyków wiedeńskich dominowały dwa schematy cyklu sonatowego :

schemat 3-częściowy (allegro-adagio-allegro)

schemat 4-częściowy (allegro-adagio-menuet-allegro)

Pierwsza, szybka część sonaty (np. allegro, presto) z reguły ujęta jest w formę sonatową.

Druga część w odróżnieniu od pierwszej posiada tempo wolne (np. adagio, largo, andante) o śpiewnej melodyce i spokojnej rytmice. Odcinek ten zbudowany jest zwykle bardzo swobodnie : np. na wzór formy ABA, wariacji, ronda lub skróconej formy sonatowej.

Jako trzecia część sonaty umieszczone są dworskie tańce stylizowane – menuet (w formie ABA-trio jako B) lub scherzo (o podobnej budowie).

Ostatnia część sonaty, często nazywana finale, posiada zwykle szybkie lub bardzo szybkie tempo (np. allegro, allegro molto, presto, prestissimo itp.). Najczęściej  ujęta jest w formę ronda, czasem posiada formę sonatową.

 

Do głównych form opartych o cykl sonatowy zaliczamy :

sonatę

symfonię

koncert (3-częściowy – brak trzeciego ogniwa)

kwartet

kwintet

 

Pozdrawiam.

1 5 1