Uzupełnij równania reakcji zobojętniania.
a) Mg(OH)₂ + .... --> MgCl₂ + ....
b) KOH + H₃PO₄ --> .... + ....
c) .... + HNO₃ --> Zn(NO₃)₂ + ....
d) .... + .... ---> Fe₂(SO₄)₃ + H₂O
e) .... + H₂S --> (NH₄)₂S + ....

Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie i z góry thx

1

Odpowiedzi

2010-03-30T16:41:59+02:00
A) Mg(OH)₂ + .2HCl... --> MgCl₂ + ..2H₂O..
b) 3KOH + H₃PO₄ --> .K₃PO₄... + .3H₂O...
c) .Zn(OH)₂... + 2HNO₃ --> Zn(NO₃)₂ + ..2H₂O..
d) .2Fe(OH)₃... + .3H₂SO₄... ---> Fe₂(SO₄)₃ + 6H₂O
e) .2(NH₄)OH... + H₂S --> (NH₄)₂S + .2H₂O..