Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T16:27:48+01:00
Nieszczęśliwy kochanek Gustaw przeistacza się w bojownika o wolność ojczyzny-Konrada.Siedząc w celi więziennej na ścianie zapisuje swoją metamorfozę:"Umarł Gustaw-narodził się Konrad".Konrad buntuje się przeciwko Bogu.nie występuje on jednak w sprawach prywatnych,lecz walczy o naród,nie może pojąć niesprawiedliwości Boskich wyroków wobec Polski.Nie wyznaje swoich grzechów wręcz przeciwnie prawie zarzuca je Bogu,żąda odpowiedzi,ale Bóg milczy.Konrad uważa,że poezja jest darem tak wielkim,tak potężną siłą stwórczą,że czyni z człowieka niemal Boga.Tylko Bóg-i poeta-mogą stworzyć coś z niczego.Tylko poezja uprawnia Konrada,by zmierzył się z Bogiem...cóż-bohater romantyczny był z pewnością interesujący,odważny i niezwykły,ale na pewno nie był skromny.
"Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie!
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie
Na gwiazdach jak na szklanych harmonijki kręgach..."
Kto może bawić się gwiazdami?Tylko Bóg.W tę strefę wdarł się poeta Konrad.Siłą poetyckiej wyobraźni odtwarza niezwykłą,kosmiczną przestrzeń,dobywa tonów-i wysoko ocenia swoje dzieło.Pieśń to wielka,pieśń-tworzenie:
"Taka pieśń jest siła działalność,
Taka pieśń jest nieśmiertelność".
Nieśmiertelność to kolejny atrybut Boga.I poety-na dowód przywołać można samego Horacego z jego słynnym "non omnias moriar".I Konrad mówi:
"Ja czuję nieśmiertelność,nieśmiertelność tworzę
Cóż ty większego mogłeś zrobić-Boże?"
Czy akt kreacji uprawnia go do takiego okrzyku?Brzmi to mocno i obrazoburczo,ale jakieś racje są w Konradowych argumentach.Próbuje na skrzydłach poezji wzlecieć aż do Boga,by opowiedzieć mu o tragedii ojczyzny.
Kochanek maryli przeistoczył się w orędownika wielkiej sprawy-kochanka ojczyzny.Ale droga walki,którą wybrał jest dość szczególna,mistyczna-oto chce zarządzać ludzkimi duszami,jak Bóg.Konrad ujawnia swój mesjanizm,wkracza w wyżyny uczuć,grozi Bogu.A Bóg milczy.Konrad musiał przegrać walkę z Bogiem,bo postępuje wbrew moralności:pycha i obraza Boga nie mogą prowadzić do zwycięstwa nawet jeśli powód jest szlachetny.

Konrad spełnia ważną rolę,ponieważ ludzie od dawna buntowali się przeciw cierpieniu,niewiedzy o swojej kondycji-buntowali się przeciw Bogu.Konrad wyraził ten bunt-wypowiedział ludzkie bolączki,skorzystał z prawa do protestu.Konrad zdradził tym samym ludzkie ułomności-ale,jak twierdzi Bolesław Leśmian,to one właśnie odróżniają człowieka od Boga.Można więc Konrada krytykować,nie lubić,uważać za pyszałka,ale trudno nie podziwiać go za odwagę.Konrada charakteryzuje prometeizm ( poświęcenie się dla dobra ogółu), tytanizm (próby podjęcia totalnego wysiłku dla dobra sprawy), mesjanizm (chęć spełnienia swojej misji,rola Mesjasza poświęcającego się dla idei) a nawet: czyn,który z punktu widzenia moralności jest dyskusyjny lub wręcz nieetyczny (mord,bluźnierstwo,zdrada).Czyn taki zawsze posiada motywację jaką są intencje bohatera.W przypadku Konrada takim czynem jest bluźniercze wystąpienie przeciw Bogu.Bohater romantyczny zwykle nie wygrywa-nie osiąga postawionego sobie celu,lecz także nie przegrywa,bo jego idea okazuje się zwycięska.
7 4 7