Gdzie w polsce występuje najwiwksza ilosc jezior???

musze to zrobic na kartce A4 i chce tuzo wiadomosci prosze o dokladnosc. wiem zo to zadanie wysylam juz 2 raz ale tamto mi zakonczylo a musze jeszcze pol kartki A4 napisac

z gory dzieki

1

Odpowiedzi

2010-03-30T16:47:28+02:00
Rzeki są to naturalne cieki wodne zasilane opadami atmosferycznymi poprzez spływ powierzchniowy lub podziemny. Jeszcze w XVI wieku uważano, że rzeki zasilane są przez przesączające się pod ziemią wody st. Ceaniczne. Dzisiaj wiemy, że wody podziemne zasilające rzeki są po prostu przesiąkającymi (infiltrującymi) wodami opadowymi.

Każda rzeka posiada swoją zlewnię, czyli obszar zasilania (odwadniania), którego granice wyznaczają wododziały. W zależności od klimatu i warunków lokalnych, rzeki mogą być zasilane przez spływ powierzchniowy, podziemny lub jedn st. Cześnie z obu źródeł. Cieki zasilane wyłącznie przez spływ powierzchniowy najczęściej występują w klimacie suchym, gdzie wody podziemne położone są bardzo głęboko. Cieki takie mają najczęściej charakter okresowy (periodyczny) i infiltrujący, co oznacza, że zasilają wody podziemne.

W klimacie umiarkowanym, w którym znajduje się Polska, rzeki są trwale płynące (permanentne) i w przypadkach niskich stanów wody przewagę w zasilaniu cieku ma spływ podziemny - w takim przypadku rzeka ma charakter drenujący. Ta sama rzeka może być jedn st. Cześnie drenująca i infiltrująca na różnych odcinkach w zależności od lokalnych warunków klimatycznych i geologicznych.

Największymi rzekami Polski są: Wisła i Odra. Rzeki te tworzą największe dorzecza. Dorzecza Wisły zajmują ok. 54% pow. Polski, a Odry 33,9% pow. Polski. Długość Wisły wynosi 1047 km, Odry 854 km, Warty 808 km, Bug 772 km, San 443 Rzeki Polski należą do zlewiska bałtyckiego (99,7%) poprzez dorzecza Wisły, Odry oraz rzek pobrzeża bałtyckiego. Do zlewiska Morza Czarnego (0,2%) poprzez dorzecza Dunaju i Dniestru, do dorzecza Morza Północnego (0,1%) poprzez dorzecza Łaby. Rzeki Polski wykazują asymetrię~ jest to stosunek lewego dorzecza do prawego. Asymetria dla Wisły wynosi 27:73, a Odry 30:70. Asymetria rzek związana jest z historią zlodowaceń. Pradoliny mają przebieg równoleżnikowy (wsch.-zach.) i łączą dorzecza Wisły i Odry. Działy wodne przecinają dawne pradoliny, są mało wyraźne w przyczynianiu się do budowy kanałów. Najstarszym kanałem jest Kanał Augustowski, który został wybudowany w 1840 roku - obecnie pełni funkcję rekreacyjną i turystyczną. Funkcję turystyczną pełni kanał Śląski, znaczenie gospodarcze Bydgoski Gliwicki. Kanał Bydgoski łączy dorzecza Wisły i Odry, kanał Gliwicki. Kanał Wieprz-Krzna jest najdłuższym kanałem o długości 140km. Reguluje stosunki wodne obszarów rolniczych pojezierza Łęczycko-Kłodawskiego.

Jakość wód zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do rzeki oraz od podatności rzeki na degradację i zdolności do samo st. Czyszczania. Źródła zanieczyszczeń wód rzecznych można podzielić na punktowe oraz obszarowe. Źródła punktowe to głównie zrzuty ścieków, a powierzchniowe to wszelkie nieskanalizowane spływy powierzchniowe z pól lub obszarów zurbanizowanych.