Odpowiedzi

2010-04-01T19:50:11+02:00
Celem mojej pracy jest odpowiedź na pytanie zawarte w temacie:
"Czy Ramzes XIII był karierowiczem, czy urodzonym władcą". Uważam, że był on karierowiczem.

Gdy został po swoim ojcu władcą w kraju przestało być dobrze. Co prawda miał dobre intencje, ale nie umiał sprawować władzy. Pragnął przywrócić świetność państwu. Za cel postawił powiększenie armii, zapewnienie społeczeństwu dobrobytu oraz ładu w Egipcie. Chciał rządzić sprawiedliwie, jednak podejmował błędne decyzje.

Ponieważ Ramzes gdy objął tron skończył 22 lata, był on bardzo niedoświadczony w tych sprawach. W życiu kierował się emocjami i uczuciami, nie zważając na "zdrowy" rozsądek.

Dodatkowo młody władca wpadał w wiele konfliktów, między innymi z kapłanami. Nie podtrzymywał także tradycji, które zawsze były pełnione.

Reasumując: Ramzes XIII może nie o tyle był złym władcą, co niedoświadczonym. Podejmował decyzje pod wpływem emocji, i nie przemyślał ich, myślę że powyższymi argumentami udało mi się to udowodnić.
1 5 1