Suma czterech liczb wynosi 35. Druga liczba jest o 3 większa od pierwszej,ale o 4 mniejsza od trzeciej.Czwarta liczba stanowi dwie piate (0,4)drugiej.Oblicz składniki sumy! PILNEEEEEEEEEE!!!!!!! Na Jutro!! Prosze o rozwiązanie.Please!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T16:44:39+02:00
Pierwsza liczba = x
druga liczba = x + 3
trzecia liczba = x + 3 + 4
czwarta liczba = ⅖ ( x + 3 )

x + x + 3 + x + 7 + ⅖(x + 3 ) = 35
x + x + 3 + x + 7 + ⅖x + 1,2 = 35
x + x + x + ⅖x = 35 - 3 - 7 - 1,2
3⅖ x = 23,8
3,4 =23,8 |÷ 3,4
x = 7

7+(7+3)+(7+3+4)+⅖(7+3) = 7+10+14+⅖ * 10 = 31+ 0,4*10 = 31 +4 = 35
4 4 4
2010-03-30T16:51:20+02:00
X+(3+x)+4+(3+x)+0,4(3+x)=35
x+3+x+4+3+x+1,2+0,4x=35
3,4x=35-11,2
3,4x=23,8|:3,4
x=7

7-pierwsza liczba
3+7=10 druga liczba
4+3+7=14 trzecia liczba
0,4(3+7)=4 czwarta liczba
5 5 5