Odpowiedzi

2012-07-13T16:46:32+02:00

     W mojej dzisiejszej pracy postaram się udowodnić , że Gerwazy nie był obiektywny , gdy relacjonował  Hrabiemu stosunki między Jackiem , a Stolnikiem, poniewaz przemilczał bardzo ważny szczegół. A jako dowód podam odpowiednie argumenty.

     Po pierwsze Gerwazy nie byl obiektywny , ponieważ opowiadając historię stosunków między Jackiem , a Stolnikiem nie powiedział, że Jacek był szalenie zakochany w jego córce . Do tego stopnia , że myślał o poważnym związku. Starał się o jej rękę, ale gdy Stolnik zorientował się w jego planach to podał Jackowi czarną polewkę, oznaczającą odmowę na zamążpójcie córki.

    Kolejnym argumentem było to , że Jacek i Stolnik przyjażnili się dopóki Jacek nie rozpoczął starań o rękę córki Stolnika . W momencie , kiedy dostał z rąk Stolnika czarną polewkę ich stosunki uległy radykalnym zmianom. Jacek był rozczarowany, zły i czuł się poniżony tą sytuacją z odrzuceniem jego propozycji matrymonialnych.

    Następnym argumentem był fakt, iż Stolnik pomimo tego , że relacje między nim , a Jackiem bardzo się ochłodziły to nadal zapraszał go do siebie. Nie było to bezinteresowne , ponieważ Stolnik liczył na to , że zapraszając Jacka w swe progi uzyska w ten przychylność szlachty, na którym bardzo mu zależało.

    Moim zdaniem Gerwazy w rozmowie z Hrabią przemilczał ważne informacje , które miały istotny wplyw na opinię Hrabiego. A w przytoczonych przeze mnie argumentach udowodniłam tezę , którą zamieściłam na wstępie.

 

 

                

 

 

 

              

1 5 1