Odpowiedzi

2011-04-24T13:49:13+02:00

Czarna śmierć to inaczej Dżuma:

Przyczyny:

- roznoszenie zarazków poprzez wędrówki kupców oraz armii 

choroba opanowała Azję Wschodnią i Europę, kolejno następne państwa,

-warunki higieniczne,

- bogaci nie widząc żadnej nadziei uciekali w inne rejony, roznosząc chorobę po nowych miastach.

 

Skutki:

Pandemia czarnej śmierci do końca 1348 roku rozszerzyła się na Hiszpanię, Francję i Anglię, w następnych latach opanowała większość Europy i wygasła około 1352roku.

Choroba spustoszyła dzisiejszą Europę zachodnią, a głównie miasta portowe. W ten sposób dotarła do Gdańska i na Pomorze. Stosunkowo mniejszy zasięg miała w Europie Środkowej, w tym także w Polsce.

 

 

Olbrzymia liczba zmarłych spowodowała paraliż gospodarczy Europy (w niektórych jej rejonach zmarło nawet 80% populacji). W niektórych krajach nawet 1/3 ziemi leżała odłogiem. Niedobór rąk do pracy spowodował wzrost jej kosztów, zachwianie układów społecznych i przyspieszył koniec systemu feudalnego.

45 4 45