Odpowiedzi

2010-03-30T16:46:37+02:00
Korzyści jakie Polska uzyskała poprzez integracje z Unią Europejską w maju 2004 roku są następujące:
· W sferze politycznej (Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej odgrywa w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju; Polska ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej; Zwiększyła się organizacja współpracy między krajami członkowskimi; W Unii Polska jest bezpieczniejsza; Granice kraju są lepiej strzeżone; lepiej pracują sądy, skuteczniej jest zwalczana przestępczość międzynarodowa i korupcja; Unia zapewnia też Polsce bezpieczeństwo zewnętrzne)
· W sferze gospodarczej(Likwidację barier celnych na zachodniej i południowej granicy; tempo rozwoju gospodarczego w Polsce zaraz po naszym wstąpieniu do UE wyniosło 3,9%; Małe i średnie firmy mogą się starać o finansowe wsparcie z unijnego budżetu; modernizacja rolnictwa oraz ochrona dochodów rolników; polskie rolnictwo jest nowocześniejsze, a więc bardziej konkurencyjne na rynkach światowych; po przystąpieniu do UE Polska otrzymuje co roku kilka miliardów Euro pomocy przeznaczonej m.in. na poprawę stanu dróg, ochronę środowiska budowę oczyszczalni ścieków, mostów, walkę z bezrobociem, szkolenia pracowników; Polska gospodarka jest już zintegrowana z unijną, większość zmian już się dokonała dla tego nie zaskoczyły nas gwałtowne wzrosty cen, które to były przepowiadane przed 2004 rokiem)
· W sferze społecznej(W Unii możemy zatrudniać się legalnie. Mamy też zapewnioną opiekę zdrowotną w razie nagłego wypadku; Szkolenia dla bezrobotnych i przekwalifikowywania, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy, tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi by kobiet mogły podejmować pracę. Polska może liczyć na ponad miliard Euro rocznie na ten cel; Kilka tysięcy miejsc pracy dla Polaków w instytucjach europejskich; Do studiowania za granicą wystarcza polska matura; Możliwość swobodnego podróżowania bez barier celnych)
Koszty jakie Polska poniosła poprzez integracje z Unią Europejską w maju 2004 roku są następujące:
· Ogromne koszty jakie Polska poniosła poprzez dostosowanie i przekształcenie gospodarki do norm Unii Europejskiej
· Zwiększenie standardów wraz z wstąpieniem do UE w ochronie środowiska, gospodarce itp.
· Emigracja ludności która w Polsce spowodowała brak lekarzy i pielęgniarek i zmusiła Polaków do zatrudniania na te stanowiska obcokrajowców za wschodniej granicy
· Polska mimo tego, że otrzymuje od UE dotacje i środki finansowe na różne cele nie potrafi z nich w odpowiedni sposób korzystać ponieważ ludzie na stanowiskach nie zostali odpowiednio przeszkoleni w tych celach
2 3 2
2010-03-30T16:49:18+02:00
Wiecej pracy dla polakow otwarte granice do panstw uni
a zle
musimy zmienic walute i mamy ograniczenia w kopalniach i innych warsztatach a inne panstwa maja mniejsze ograniczenia i jestesmy takze tepie przez unie.
4 4 4