Zbadaj czy następujące przyporządkowanie określa funkcje Jesli tak to znajdz jej dziedzinęi zbiór wartości
a) każdemu trójkątowi przyporządkowujemy sumę miar jego katów
b)Każdemu czworokątowi przyporządkujemy jego obwód/
c) Każdemu wielokątowi przyporządkujemy jego pole
d)Każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowujemy liczbe do nej odwrotną
e) Każdemu uczniowi twojej klasy przyporządkowujemy jego numer w dzienniku lekcyjnym

1

Odpowiedzi

2010-03-31T14:36:33+02:00
A)tak, dziedzina - każdy trójkąt
b)tak, dziedzina - czworokąty
c)tak, dziedzina - wielokąty
d)nie, ponieważ do zera nie ma liczby odwrotnej
e)tak, dziedzina - uczniowie z klasy
9 4 9