Odpowiedzi

2010-03-30T19:15:47+02:00
A)
- sprawa prewencyjna, prawo przyznaje tylko Prezydentowi RP kompetencje zwrócenia się w tym trybie do Trybunału (odnosi się to tylko do ustaw już uchwalonych przez Sejm i Senat i przedstawionych Prezydentowi do podpisu oraz do umów międzynarodowych przedstawionych Prezydentowi do ratyfikacji),

b)
- stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela,
- Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela,