Odpowiedzi

2010-03-30T17:00:43+02:00
A) x+7>3 /-7
x> -4

b) 2x+3<10 /-3
2x<7 /:2
x<3,5

c)8x+11>27 /-11
8x>16 /:8
x>2

d) 2x+5<3x+11
3x+11>2x+5 /-2x-11
x>-6

e)-x+2>x-2 /+x
2>2x-2
2x-2<2 /+2
2x<4 /:2
x<2

f)2x+5-x<x+11
x+5<x+11 /-x
5<11 (nie ma rozwiązania)

g)5x-11>3x+6 /-3x+11
2x>17 /:2
x>8,5

h)3x+18<3x+9 /-3x
18<9 (nie ma rozwiązania)

i)2x-5>-x+10 /+5+x
3x>15 /:3
x>5

j)x-17>-2x-17 /+2x+17
3x>0 (nie ma rozwiązania)

k) (nie ma rozwiązania)

l)2x+5<3x+10
3x+10>2x+5 /-2x-10
x>-5

Mam nadzieję, że rozwiązałam bezbłędnie. Jeśli nie będą to prawidłowe rozwiązania- przepraszam. Pozdrawiam, smile29 ;).


2010-03-30T17:06:57+02:00
A)x+7>3
x>3-7
x>-4
b)2x+3<10
2x<10-3
2x<7 :2
x<3,5
c)8x+11>27
8x>27-11
8x>16 :8
x>2
d)2x+5<3x+11
2x-3x<11-5
-x<6
x<-6
e)-x+2>x-2
-x-x>-2-2
-2x>-4 :-2
x>2
f)2x+5-x<x+11
2x-x-x<11-5
0<6
nierownosc sprzeczna
g)5x-11>3x+6
5x-3x>6+11
2x>17
x>8,5
h)3x+18<3x+9
3x-3x<9-18
c<-9
rownanie sprzeczne

i)2x-5>-x+10
2x+x>10+5
3x>15
x>5
j)x-17>-2x-17
x+3x>-17+17
4x>0
nierownosc sprzeczna
k)x<-x
x+x<0
2x<0
nierownosc sprzeczna
l)2x+5<3x+10
2x-3x<10-5
-x<5
x<-5