Zad1 uzupełnij zdania
W XIV w. w państwie czeskim wraz ze śmiercią ................... wygasła dynastia.................. Do walki o sukcesję przystąpiły dwa wielkie rody: niemieccy ........................ i austriaccy ................... Nastąpił okres walk i buntów zakończony objęciem władzy przez................... w 1310r. Tym samym Czechy podporządkowano państwu ....................W początku XV w. nieudolne rządy kolejnego króla z dynastii......................Wacława, doprowadziły do wybuchu buntu. Miał on charakter narodowy i antykościelny oraz wiązał się z działalnością rektora uniwersytetu w Pradze .................. W trakcie kilkuletnich walk Czesi odmówili uznania praw do korony czeskiej Zygmuntowi Luksemburskiemu i zaofiarowali ją polskiemu władcy .................. On jednak odmówił przejęcia władzy w Czechach ze względów wyznaniowych. Jednak dynastia............... została powołana na tron czeski w 1471 r., dzięki koronacji............................, i władał Czechami do 1526 r.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T12:21:42+02:00
W XIV w. w państwie czeskim wraz ze śmiercią Wacława III wygasła dynastia Przemyślidów Do walki o sukcesję przystąpiły dwa wielkie rody: niemieccy Luksemburgowie i austriaccy Habsburgowie Nastąpił okres walk i buntów zakończony objęciem władzy przez Jana I Ślepego/ Jana Luksemburskiego w 1310r. Tym samym Czechy podporządkowano państwu niemieckiemu W początku XV w. nieudolne rządy kolejnego króla z dynastii Luksemburgów Wacława, doprowadziły do wybuchu buntu. Miał on charakter narodowy i antykościelny oraz wiązał się z działalnością rektora uniwersytetu w Pradze Jana Husa W trakcie kilkuletnich walk Czesi odmówili uznania praw do korony czeskiej Zygmuntowi Luksemburskiemu i zaofiarowali ją polskiemu władcy Władysławowi Jagielle On jednak odmówił przejęcia władzy w Czechach ze względów wyznaniowych. Jednak dynastia Jagiellonów została powołana na tron czeski w 1471 r., dzięki koronacji Władysława II Jagiellończyka, i władał Czechami do 1526 r.
2 5 2