Proszę o wypisanie danych ,szukanych i wzoru .

1.Oblicz wartość wykonania prawy potrzebnej do przesunięcia paczki na odległość 3m podczas działa siły 0,6 kJ

2.Wodospad ma wysokośc 5m .Oblicz wartość prędkości z jaką woda tego wodospadu uderza o dno ,zakładając ,że cała energia potencjalna wody zamienia się w energię kinetyczną .

3.Wózek o masie 2kg poruszający się z szybkością 2m/s uderza w klocek i przesuwa go na odległość 1m. Oblicz wartość średniej siły działającej na klocek podczas zderzenia z wózkiem

1

Odpowiedzi

2010-03-30T17:04:49+02:00
Zad 1.
Dane:
s = 3m
F = 0,6kN = 600N

Szukane:
W = ?

Wzór:
W = F * s

Rozwiązanie:
W = 600N * 3m = 1800J

ps. w poleceniu chyba jest błąd, bo jednostką siły nie jest J [dżul] tylko N [niuton].

zad 2.
Dane:
h = 5m

szukane:
V = ?

wzór1:
h = gt²/2 /*2
2h = gt² / :g
t² = 2h/g /√
t = √2h:g

Rozwiązanie1:
t = √2*10m : 10m/s²
t = √2 s

Wzór2:
V = g * t

Rozwiązanie2:
V = 10m/s² * √2s
V = 10 √2 m/s

zad 3.
Dane:
m = 2kg
V = 2 m/s
s = 1m

szukane:
F = ?

s = V * t /:V
t = 1m : 2 m/s
t = 0,5 s

wzór:
F = m * g

rozwiązanie:
F = 2kg * 2m/s * 0,5s
F = 2N
1 5 1