1. Narysuj wykres funkcji y= - 1/3x - 3
2. Podaj współrzędne przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.
3. Oblicz miejsce zerowe.
4. Dla jakiego argumentu wartość funkcji wynosi - 10.
5. Oblicz wartość funkcji dla argumentu równego 1/16
6. Sprawdź rachunkowo który z punktów należy do wykresu funkcji: M (-1,3), N (3, -4), O (0,-3) oraz P (-3,2).
7. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość dodatnie, a dla jakich ujemne.
8. Określ monotoniczność funkcji.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T20:17:15+02:00
2. Podaj współrzędne przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.
a osiąx<=>y=0
y= - 1/3x - 3
0= - 1/3x - 3
-1/3x=3/3x
-1=9x/9
x=-1/9
A=(-1/9,0)

z osią y<=>x=0
y= - 1/3x - 3
y= -1/3*0 - 3
y=-3
B=(0,-3)