Na czym polega reakcja złota i platyny na wodę królewską?

2.
Który tlenek o podanym wzorze sumarycznym: N₂O, NO, N₂O₅, N₂O₃ jest tlenkiem kwasowym kwasu azotowego(V)? UZASADNIJ ODPOWIEDŹ!!

3Tlenek azotu (IV) reaguje z wodą tworząc kwas azotowy (V) i tlenek azotu (II). Napisz równanie tej reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

2009-11-02T00:22:42+01:00
2. N₂O₅ jest tlenkiem kwasowym kwasu azotowego(V), ponieważ stanowi bezwodnik kwasowy tego kwasu. Wynika to z reakcji:
N₂O₅+H₂O→2HNO₃

3. 3NO₂+H₂O→2HNO₃+NO

1. nie jestem w stanie ci pomóc w odp na to pytanie. przykro mi przepraszam