Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T16:06:50+01:00
Potencjalne źródła powstania pożaru mogą wynikać z następujących przyczyn:

* Nieprzestrzegania kategorycznego zakazu palenia tytoniu i posługiwania się ogniem otwartym w pomieszczeniach objętych zakazem;
* Rzucania niedopałków papierosów na materiały palne lub w ich pobliżu;
* Nieprawidłowego obchodzenia się z cieczami łatwopalnymi (benzyną, pastami i rozpuszczalnikami do czyszczenia parkietów itp.);

* Niewłaściwej eksploatacji instalacji elektrycznej w szczególności naprawiania bezpieczników przez osoby nieuprawnione lub przeciążenia jej;
* Użytkowania prowizorycznych odbiorników i instalacji elektrycznych związanych z profilem działalności szkoły;
* Niewłaściwego użytkowania i posługiwania się materiałami łatwopalnymi, niezgodnie z instrukcją fabryczną lub regulaminem pracowni chemiczno-fizycznej;
* Nieprawidłowego prowadzenia prac spawalniczych w czasie napraw instalacji ogrzewczych;
* Nieprawidłowego i nieostrożnego obchodzenia się z przenośnymi odbiornikami energii elektrycznej;
* Zwarcia w instalacjach i urządzeniach elektrycznych powstałych w pracowniach i pomieszczeniach budynku na skutek: prowizorycznych połączeń, braku wymaganych okresowych badań instalacji w budynku, przekroczeniu dopuszczalnych obciążeń, nie instalowaniu prawidłowych zabezpieczeń przeciążeniowych, uziemień, zerowań itp.;
* Umyślnego spowodowania pożaru w celu zatarcia przestępstwa;
* Nieprzestrzegania obowiązujących uwarunkowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas remontu - zmian zagospodarowania i przeznaczenia pomieszczeń;
* Stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudnozapalnych umieszczonych w odległości, co najmniej 0,05 m od żarówki;
* Prowizorycznych kuchenek do przygotowania lub podgrzewania posiłków z wykorzystaniem elektrycznych i gazowych płytek, bez zachowania warunków ochrony przeciwpożarowej;
* Przegrzania oleju roślinnego w urządzeniach smarzalniczych - gazowych i elektrycznych;
* Uwolnienia w pomieszczeniu kuchni nadmiernej ilości gazu palnego poprzez nieszczelność, awarię urządzeń gazowych (dotyczy butli) lub zaniedbanie pracowników.

może być.? ;d mam nadzieję że tak. ;)