Zadanie 2
Przyrodnicy muszą kupić 49 namiotów. Mają na ten cel 14000 zł. W sklepie znajdują się namioty w dwóch gatunkach. Namioty pierwszego gatunku kosztują 350 zł za sztukę, zaś drugiego gatunku 250 zł. Jaką największą liczbę namiotów pierwszego gatunku mogą kupić przyrodnicy?

Zadanie 3
Rysunek przedstawia plan podłogi dolnej stacji wyciągu narciarskiego. Oblicz koszt wymiany podłogi, jeżeli firma budowlana otrzymała 85 zł za wykonanie remontu 1 m2 powierzchni.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T15:01:21+02:00
2.
14000 ÷ 350 = 40 ← odp.

3.
podziel sobie ten rysunek na dwa prostokąty.

12 × 7 = 84m²
8 × 8 = 64m²
84+64 = 148m²

1m² = 85zł
148m² × 85 = 12580zł ← odp.

:)
6 2 6