Odpowiedzi

2010-03-30T16:57:08+02:00
- rozwój osadnictwa miast i wsi
- podporządkowanie Koronie Mazowsza
rozwój rzemiosła i handlu
- budowa sieci zamków obronnych
- kodyfikacja prawa w postaci statutów wiślickich i piotrkowskich