Odpowiedzi

2010-03-30T17:03:48+02:00

Prezydent jest głową państwa, najwyższym jego przedstawicielem - organem posiadającym szczególne zadania ustrojowe (funkcje). Do takich funkcji Konstytucja zalicza: gwarantowanie ciągłości władzy państwowej; czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji: stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium. Powyższe generalne zadania ustrojowe, znajdują swe uszczegółowienie w kompetencjach głowy państwa. Prezydent jest również drugim, obok Rady Ministrów, elementem władzy wykonawczej.

FUNKCJE PARLAMENTU:
ustrojodawcza (zmiany w konstytucji)
ustawodawcza (powstawanie prawa)
kreacyjna (powoływanie ważnych urzędników)
kontrolna (np. NIK)

4 4 4