1.Oblicz , ile moli zawartych jest w 22 g CO2.
2.Oblicz masę 0,2 mola NaOH.
3.Oblicz, ile cząsteczek znajduje się w 3 molach wodoru.
4.Oblicz, ile moli stanowi 6,02*10 do 25 atomów sodu.
5.Oblicz,ile moli stanowi 448 dm do 3 tlenu(war.norm.).
6.Oblicz, jaką objętość zajmuje 2,5 mola NH3 (war.norm.).
7.Oblicz,ile atomów znajduje się w 1,2 g węgla.
8.Oblicz skład procentowy NH3.
9.Oblicz, ile moli miedzi i ile moli siarki zawiera 0,4 mola Cu2S.
10.Oblicz, jaką objętość (war.norm.) zajmuje 440 g CO2.
11.Oblicz masę 1 dm do 3 cząsteczek gazowego HCl w warunkach normalnych.
12.Oblicz, ile cząsteczek chloru znajduje się w 56 dm do 3 tego gazu ( war.norm.).
13.Oblicz masę Ag2S otrzymanego w wyniku reakcji 81 g Ag z S.
14.Oblicz masę siarki jaka przereagowała z 16 g miedzi tworząc CuS.
15.Jaką objętość ( war. norm.) zajmuje CO2 pwstały z rozkładu 0,5 mola CaCO3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:17:52+02:00
1.
mCO2=12+2*16=44

1mol----44g
x mol---22g
x=0.5 mol

2.mNaOH=23+16+1=40

1mol-40
0,2mol-x
x=8 g

3.
1mol H-- 1
2mole H-2
3 mole H-3
czyli znajduje sie 1 cząsteczka

5.
22,4-1mol
448-x
x=20 mol


6.
2,5- x
1mol-22,4
x=56 dm^3

7.
1-12
x-1,2
x=0,1

8.
NH3=14+3*1=17

Mr=17
Ms=14
Cp=Ms*100%/mr
Cp=14*100%/17
Cp=82,35% - azotu

Mr=17
Ms=3
Cp=3*100%/17
Cp=17,65% wodoru

9.
1molCu2S-159
0,4 mol Cu2S- x
x=63,5

MCu=127
127 g/mol-159
x -63,5

x=50,72 g/mol miedzi

MS=32

32-159
y-63,5

y=12,77 g/mol siarki

10.
mCO2=12+2*16=44
22,4 dm^3-44
x dm^3-440
x=224dm^3

11.
1dm^3-x
22,4dm^3-36,5
x=1,63dm^3

12.
Cl2=71
22,4dm^3-71g
56dm^3-x
x=177,5 g

177,5/71=2
czyli 2 cząsteczki


13,
2*108=216 248
___ ___
2Ag + S -> Ag2S
___ ____
81g x

x=81*248/216
x=93-masa Ag2S


14.
mCu=16
MCu=63,5
mS=?
MS=32
mCuS=?
MCuS=63,5+32=95,5

x-95,5
16-63,5
x=24,6-masa CuS po przereagowaniu z 16 g miedzi

95,5-24,6
32-y
y=8,24-masa siarki

15.
CaCO3->CaO+CO2

MCaCO3=40+12+3*16=100

1mol-100g CaCO3
0,5mol-x
x=50 g

MCO2=12+2*16=44

44g-y
100g-50g

y=22 g

22,4 dm^3-44
z dm^3- 22
z=11,2 dm^3