Odpowiedzi

2010-03-30T17:07:37+02:00
1. PRZYCZYNY społeczno-ekonomiczne migracji:
- poprawa materialnej sytuacji; - klęski żywiołowe; - chęć zmiany środowiska społecznego; - łączenie małżeństw, rodzin; - prześladowania na tle religijnym; SKUTKI migracji:
- zmiana struktury demograficznej (spadek przyrostu naturalnego, postępowanie procesu starzenia ludności); - wyludnienie ludności; - nadmierne zagęszczenie ludności; - zaburzenie struktury płci (nadmiar mężczyzn w danym obszarze, gdzie powinno ich być mniej, a niedobór, gdzie powinni być ? np. tam gdzie jest przemysł ciężki); - bezrobocie; - tworzenie się ?dzielnic nędzy? tj. slumsy (USA).
4 4 4