Krzyżówka w załączniku

1.Organ wymiaru sprawiedliwości
2.Prowadzi śledztwo i oskarża
3.Jedna z gałęzi prawa-to prawo..
4.Broni oskarżonego
5.Broni niepodległości Polski
6.Gałąź prawa regulująca sprawy majątkowe
7.Odwołanie się do wyroku sądowego
8.Wydaje wyroki i postanowienia
9.Przynależność państwowa
10.Stoi na straży bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
11.Miejsce odbywania kary(odosobnienia)
12.Orzeczenie sądu konczące sprawe
13.Jedna z zasad działania sądu.
14.Jeśli sąd nie zarządzi tajności, obowiązuje..rozpraw sądowych.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T17:13:16+02:00
1SĄD
2.PROKURATOR
3.KARNE
4.ADWOKAT
5.KONSTYTUCJA
6.CYWILNE
7.APELACJA
8.SĘDZIA
9.OBYWATELSTWO
10.POLICJA
11.WIĘZIENIE
12.WYROK
13.NIEZAWISŁOŚĆ
14.JAWNOŚĆ
1 5 1