1.
W ciągu 7godz. wypaliło się 35% znicza.Jle godzin będzi palić się ten znicz?
2.
Z 450kg rudy otrzymano 54kg miedzi.Oblicz zawartość procentową miedzi w tej rudzie.
3.
Cena pewnego towaru wzrosła z 20 do 23zł. O ile procent wzrosła cena tego towaru?

3

Odpowiedzi

2009-11-01T14:47:30+01:00
1.
W ciągu 7godz. wypaliło się 35% znicza.Jle godzin będzi palić się ten znicz?
7-35%
x-100%

x=7*100%:35%=20godzin
2.
Z 450kg rudy otrzymano 54kg miedzi.Oblicz zawartość procentową miedzi w tej rudzie.

450-100%
54-x

x=54*100%:450=12%miedzi

3.

Cena pewnego towaru wzrosła z 20 do 23zł. O ile procent wzrosła cena tego towaru?
20-100%
23-x

x=23*100%:20
x=115%
wzrosła o 15%
2009-11-01T14:48:55+01:00
Zad.1
7 - 35%
x - 100%

x=(7*100%)/35%=20 godz.


zad.2
450 kg - 100%
54 kg - x
x=(54*100%)/450= 12%


zad3.
20 --100%
23 - x
x=23*100%)/20=115%
czyli cena wzrosła o 15 %
2009-11-01T15:02:20+01:00
1.
7-35%
x-100%

x=7*100%:35%
x=20h

odp: cały znicz będzie się palić 20 godzin


2.

450-100%
54-x

x=54*100%:450
x=12%miedzi

odp. Zawartość procentowa miedzi w tej rudzie wynosi 12%3.

20-100%
23-x

x=23*100%:20
x=115%

100% - 115% = 15%
Odp. cena tago towaru wzrosła o 15%