Odpowiedzi

2010-03-30T19:00:43+02:00
Może cos z tego sobie wybierzesz :)

Fundamentem silnej wiary jest wiedza. Paweł oświadczył: „Wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy” (Rzymian 10:17 przekład nowego świata). Co chciał przez to powiedzieć? Otóż karmiąc się ze Słowa Bożego, budujemy swą wiarę i zaufanie do Boga, Jego obietnic i Jego organizacji. Zadawanie sobie szczerych pytań dotyczących Biblii może prowadzić do uzyskania odpowiedzi, które wzmocnią naszą wiarę

Wiara opiera się na konkretnych dowodach. Widzialne dzieła poświadczają istnienie niewidzialnego Stwórcy. Zdarzenia z okresu ziemskiego życia i służby Jezusa Chrystusa pozwalają rozpoznać w nim Syna Bożego Skoro Bóg dba o swe ziemskie twory, to bezsprzecznie będzie też dbał o swych sług, a skoro jest Dawcą życia i ma moc je odtworzyć, to nadzieja zmartwychwstania na pewno się ziści Co więcej, wiarogodność Słowa Bożego i dokładne spełnianie się jego proroctw przekonują, iż urzeczywistnią się wszystkie obietnice Boga . A zatem pod wieloma względami „wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy”
13 4 13