Jaką pracę należy wykonać,aby ciało o masie 30 kg podnieść na wysokość 10 m . jaki jest przyrost energii potencjalnej ?? Oblicz prędkość tego ciał, gdy spadnie ono swobodnie z wysokości 10 m i odpowiadającą tej prędkości Enrgii kinetycznej ?

1

Odpowiedzi

2010-03-30T17:31:33+02:00
Zad 1
a). praca:
Dane:
m = 30kg
h = 10m

Szukane:
W = ?

Wzór:
W = Ep
W = mgh

W = 30kg * 10N/kg * 10m
W = 3000 J

b). Energia potencjalna jest równa wykonanej pracy, więc również wynosi 3000J.

c). prędkość:
Dane:
h = 10m

szukane:
V = ?

h = gt²/2 /*2
2h = gt² /:g
t² = 2h:g /√
t = √2h:g
t = √2*10m : 10m/s²
t = √2 s
V = g * t
V = 10m/s² * √2 s
V = 10 √2 m/s

d). energia kinetyczna:
Dane:
m = 30kg
V = 10√2 m/s

Szukane:
Ek = ?

Wzór:
Ek = mV²/2

Ek = 30kg * (10√2 m/s)² /2
Ek = 30kg * 200 m²/s² /2
Ek = 6000 N * m /2
Ek = 3000J
1 5 1