Proszę o szybkie rozwiązanie, mam jutro sprawdzian :) wybiorę najlepszą odpowiedz :) ŚREDNIOWIECZY RZYM
1. Reformy Oktawiana Augusta (4)
2.Osiągnięcia rzymian- architektura,literatura,prawo,budownictwo
3.imiona czterech bogów Greckich i co oni zrobili
4.jakie źródła mówią o życiu i śmierci Chrystusa
5.Z czego się składa Nowy Testament
6.Przyczyny prześladowań chrześcijan
7.co sprawiło,że chrześcijaństwo stało się popularne
8.Reformy Juliusza Cezara (4)
9.w jakich okolicznościach traci władzę Juliusz Cezar
10.Kto i kiedy ustanowił chrześcijaństwo religią panującą w rzymie
11.Kiedy i kto i jakim aktem zaprzestano prześladowań chrześcijan
12.O czym mówi ewangelia,podaj jej autorów i znaczenie dla kościoła
13.Czego nauczał się Chrystus
14. Do kogo było skierowane chrześcijaństwo
15.Z jakiego narodu wywodzili się pierwsi chrześcijanie
16.Przykłady prześladowań chrześcijan (4)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:36:05+02:00
1. Reformy Oktawiana Augusta (4)
Po przejęciu władzy po ojcu nie przyjoł on funkcji dyktatora.Dzięki temu,że osobiście objoł najważniejsze urzędy,sprawował w Rzymie władzę równą królewskiej.Ponieważ odziedziczył nazwisko po przybranym ojcu ludzie nazywali go cesarzem,a państwo rzymskie pod jego rządami cesarstwem.Mianem cesarza określano także następców Oktawiana.

2.Osiągnięcia rzymian- architektura,literatura,prawo,budownictwo

opracowanie dokonałego prawa,które stało się wzorem dla póżniejszych pokoleń.Prawo XII Tablic
stworzenie wspaniałych budowli miedzy innymi:
akwedutów,amfditeatrówi świątyń oraz sieci dróg.
Rzymianom zawdzęczamy również kalendarz ,którym -z pewnymi zmianami posługujemy sie obecnie3.imiona czterech bogów Greckich i co oni zrobili
(nie wiem o jakich bogów Ci chodzi wybrałam 4 facetów jak coś to napisz bo mam o wielu innych bogach

Zeus-najważniejszy bóg Greków,władca bogów i ludzi.
Posejdon-brat Zeusa władał morzami.
Hades-trzeci z braci ,Hades,był panem świata zmarłych.Tam po śmierci udawały się dusze ludzi.
Ares-bóg wojny.


4.jakie źródła mówią o życiu i śmierci Chrystusa
O życiu i naukach Jezusa Chrystusa opowiadają przede wszystkim cztery Ewangelie,wchodzące w skład Nowego Testamentu.

5.Z czego się składa Nowy Testament

Nowy Testament - druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich.


6.Przyczyny prześladowań chrześcijan
W wielu regionach cesarstwa rzymskiego chrześcijanie traktowani byli przez miejscową ludność z nieufnością. Nie brali oni udziału w świętach i nie składali ofiar bogom rzymskim uznanym przez państwo.
Odmawiali czczenia cesarzy.We własnym gronie urządzali tajemnicze uczty-msze.Podejrzewano ich o ludożerstwo ,ponieważ mówili,że spożywają ciało i krew Chrystusa.Zdarzały się przypadki zabijania wyznawców Chrystusa,które z czasem zmieniły się w masowe prześladowania..Za panowania niektórych cesarzy rzymskich chrześcijanie skazywani byli na śmierć w męczarniach ,bo odmawiali składania ofiar bogom.

7.co sprawiło,że chrześcijaństwo stało się popularne
Początkowo wyznawców tej religii prześladowano ale w 313r cesarz Konstantyn Ogłosił tolerancję dla chrześcijan, a od 392r była to religia panująca w Imperium Rzymskim.

8.Reformy Juliusza Cezara (4)
Żyjacy w I w .p.n.e Juliusz Cezar był znakomitym wodzem i zręcznym politykiem.W kilku bitwach Cezar zwyciężył armię senacką i objoł władzę w Rzymie.Pokonany senat powierzył mu wówczas funkcję dyktatora na czas nieokreślony.Choć republika istniała nadal to obywatele i senat mieli juz niewielki wpływ na losy państwa .

10.Kto i kiedy ustanowił chrześcijaństwo religią panującą w rzymie

Teodozjusz Wielki zakazał w 392r odprawiania obrzędów innych religii na obszarze cesarstwa.Kazał burzyć świątynie i niszczyć posągi bóstw.Ci,którzy nie chcieli porzucić dawnych wierzeń ,byli przesladowani.

11.Kiedy i kto i jakim aktem zaprzestano prześladowań chrześcijan
w 313r .n.e cesarz Konstantyn Wielki ogłosił ,że w jego państwie chrześcijanie nie będą prześladowani za swoją wiarę.

9.w jakich okolicznościach traci władzę Juliusz Cezar
Rządy Juliusza cezara trwały zaledwie kilka lat. Zwolennicy republiki zawiązali przeciw niemu spisek.Niespodziewajacy sie niczego cezar został zamordowany w 44roku p.n.e.
Wtedy o władzę zaczęli rywalizować Antoniusz i syn Cezara Oktawian.

13.Czego nauczał się Chrystus

Jezus nauczał o równości wszystkich wobec Boga.Głosił również,że wystarczy szczerze żałować za grzechy,by uzyskać przebaczenie.nazywał się synem żydowskiego Boga,Jahwe.Mówił,że jest Mesjaszem i został przysłany na ziemię przez swojego ojca,aby zbawić wszystkie narody.

14. Do kogo było skierowane chrześcijaństwo
niestety,ale nie mam już czasu na te 3ostatnie pytania .mam nadzieję,że pomogłam .
15.Z jakiego narodu wywodzili się pierwsi chrześcijanie
Pierwsi chrześcijanie wywodzili się z Palestyny-ale tej odpowiedz nie jestem pewna.
16.Przykłady prześladowań chrześcijan (4)
Tego też juz nie dam rady napisać-bo nie mam czasu-a nie chce wymyślać.
5 4 5