Czy może ktoś sprawdzić mi treść zadania?
Czy nie ma błędów w składni,czasach itp. Byłabym mega wdzięczna.

Luwr, pałac i muzeum, w centrum Paryża, na prawym brzegu Sekwany. Po ostatnich rozbudowach, przeprowadzonych z inicjatywy prezydenta François Mitteranda, nazywany najczęściej Wielkim Luwrem , największe i jedno z najważniejszych muzeów na świecie.

Pałac ma ciekawą historię. Najstarsza część budowli pochodzi z XIII w., kiedy król wybudował zamek obronny na prawym brzegu Sekwany. Od czasów Karola V tj. od połowy XIV w., Luwr był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowany. W XVI w. Katarzyna Medycejska wybudowała w pobliżu Pałac Tuileries, na miejscu starej cegielni i postanowiła połączyć go z Luwrem galerią ciągnącą się wzdłuż Sekwany. Pod koniec XVII w., gdy Ludwik XIV przeniósł siedzibę królewską do Wersalu w pałacu stworzono muzeum. W czasach Komuny Paryskiej Pałac Tuileries został spalony, a zachowała się tylko część należąca do Luwr. W latach 80. XX w. na dziedzińcu Luwru wybudowano wielką, szklaną piramidę, wpuszczającą światło do podziemnej hali wejściowej, z której rozchodzą się wejścia do sal muzealnych. Muzeum Luwr (Le Musee du Louvre) należy do największych muzeów sztuki na świecie. Wśród najcenniejszych eksponatów w muzeum znajdują się: Wenus z Milo, Mona Liza.

Tekst po francusku :

Louvre, le palais et le musée dans le centre de Paris, sur la rive droite. Apres la rozbudowach menée la derniere fois a l'initiative du président François Mitterrand, souvent appelé le Grand Louvre, le plus grand et l'un des plus grands musées du monde.

Le palais a une histoire intéressante. La plus ancienne partie du bâtiment date du XIIIe siecle, quand il a construit un château fortifié sur la rive droite. Depuis l'époque de Charles V, a savoir du siecle, milieu du XIVe, le Louvre a été plusieurs fois agrandi et remodelé. Dans le siecle, seizieme, Médicis Catherine de 'construit a proximité du Palais des Tuileries, le site d'une ancienne fabrique de briques et décidé de le connecter a la galerie du Louvre, qui s'étend le long de la Seine. A la fin du XVIIe siecle, lorsque Louis XIV déplacé la résidence royale dans le palais de Versailles a créé le musée. Pendant la Commune de Paris, le Palais des Tuileries a été incendié, et a survécu seulement une partie appartenant au Louvre. Dans les années 80 XXe siecle dans la cour du Louvre a été construit la grande pyramide de verre, la lumiere est injectée dans un hall d'entrée de métro, qui brisent l'entrée des salles du musée. Musée du Louvre (Le Musée du Louvre) est l'un des musées d'art les plus importantes au monde. Parmi les objets exposés les plus précieux du musée sont: Vénus de Milo, Mona Lisa.

2

Odpowiedzi

2010-03-30T17:11:24+02:00
2010-03-30T17:24:37+02:00
Wg. mnie wszystko dobrze ;)