Napisz równania reakcji i podaj nazwe produktów alkeny i alkiny:

----------------------------------------Nazwy produktów:

a) CH2=CH-CH3+BR2→......... …………….

b) CH≡C-CH3+….→CH2-CH-CH3 …………….
-------------------------↓ ↓
-------------------------Cl Cl

c) CH≡C-CH2-CH3+H2→…….. …………….

d)CH≡C-CH2-CH2-CH3+…....→ …………….

e)…C7H14+…O2→…CO2+…… …………….

f)…C3H6+…O2→…CO+……… …………….

g)…C8H16+…O2→…C+……… …………….

h)CH2=CH2+HBr→………. …………….

i)CaC2+…H2O→………… …………….

-------------------T , p
j)n[CH2=CH-CH3] →…….. …………….
--------------------kat

1

Odpowiedzi

2012-08-01T20:13:48+02:00

Produkty:

a) 1,2-dibromopropan

b) 1,2-dichloropropen

c) propen

d) butan

e) tlenek węgla (IV)/dwutlenek węgla i woda

f) tlenek węgla (II)/czad i woda

g) węgiel/sadza i woda

h) bromoetan

i) etyn/acetylen i wodorotlenek wapnia

j) polipropylen

 

Reakcje w załączniku.

1 1 1