1.W pewnym trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie jest o 30 (stopni) większy od kąta między ramionami. Jakie miary mają kąty tego trójkąta ?

2. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

3.Leciało stado dzikich gęsi. Zobaczyła je gęś domowa i zawołała:
- Witaj setko gęsi.
-Wcale nie jest nas sto - odpowiedziała przewodniczka stada. -Gdyby nas było jeszcze raz tyle,jeszcze połowa i jeszcze ćwierć ,a do tego ty na dodatek, to dopiero wtedy byłoby nas sto. Policz sama,ile nas jest.

Ma wyjść: 36 gęsi ! :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:32:14+02:00
1. 3x(każdy kąt to x) + 60°(2 kąty x+30°) = 180°(każdy trójkąt ma w sumie 180°)
3x + 60° = 180° /-60°
3x = 120° / :3
x = 40°
Kąt ma miary 40°, 70°, 70°

2. Nie potrafie

3. 2x(dwa razy tyle) + 2/4x(jeszcze połowa) + 1/4x (i jeszcze ćwierć) + 1( i jeszcze ty na dodatek) = 100(w sumie)
2x + 2/4x + 1/4x + 1 = 100
2,75x + 1 = 100 / -1
2,75x = 99 / :2,75
x = 36

:)