Jaką długość miałby mur o wysokości 3 m grubości 25 cm zbudowany z kamienia zużytego do budowy piramidy Cheopsa? Czy można tym murem opasać całą Polskę? Długość granic wynosi 3582 km. Na zbudowanie piramidy Cheopsa zużyto 2300000 bloczków kamiennych o ciężarze od 2,5t do 15t. Piramida ma 146m wysokości. a krawędź jej podstawy ma 230.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T11:24:39+02:00
Myślę, że nie popełnimy wielkiego błędu przyjmując, że piramida Cheopsa ma objętość liczoną ze wzoru dla ostrosłupa prawidłowego
V = Sh/3
S- pole podstawy (kwadrat)
Pomijamy również korytarze wydrążone w piramidzie i związane z tym zmniejszenie objętości kamienia
V = 230^2 x 146 = 7 723 400 m3
Znając objętość budulca jakim dysponujemy wyznaczamy długość H muru, czyli prostopadłościanu o wymiarach 3m x 0,25 m x H

H = 7 723 400 m3/0,75m2 = 10 297 867 m = 10 297,9 km

10 297,9km/3 582 km = 2,87

Odp: Tym murem możnaby opasać Polskę 2,87 raza
:-)
13 1 13