Wypisz środki stylistyczne z wiersza:
NA słotę
Najlepszy jest parasol lampy.
Na słotę
Najczystsze niebo książkowych stronic.
Na słotę
Liścia na niebie trzepoczący goniec
I wiatr
Spoza deszczu migocącej rampy.
I pies jest dobry podczas słoty

2

Odpowiedzi

2010-03-30T17:21:12+02:00
Epitety:Najczystsze niebo , książkowych stronic, trzepoczący goniec
,migocącej rampy
5 5 5
2010-03-30T17:29:03+02:00
*EPITETY- ,,Najczystsze niebo" ,,trzepoczący goniec"
*METAFORY- ,,Najczystsze niebo książkowych stronic."
*ANAFORY- ,,NA słotę" ,,Na słotę" ,,Na słotę"
2 5 2