1. oblicz ile moli jest w:
a/20g tlenku wegla(IV)

2. Poslugujac sie wartoscia liczby avogadra oblicz liczbe atomow zawarta w:
a/1 molu K3PO5
b/180g K3PO5

3. Podczas otrzymywaniu wodorotlenku potasu antek zuzyl 30g tlenku potasu i wode, a jacek 42g tlenku potasu i wode. ktory z nich zuzyl wieksza mase wody?

4. oblicz mase wodorotlrnku potasu, ktory zostanie po reakcji 50g KOH z 15g H3PO4.

5. oblicz mase tlenu potrzebnego do utlenienia wapnia. tlenek wapnia wykorzystano nastepnie do otrzymania 80g CaCO4 w drodze syntezy z CO2

Potrzebuje to tego nie zamych rozwiązan, ale obliczen.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T13:56:09+02:00
1. oblicz ile moli jest w:
a/20g tlenku wegla(IV)

mCO2= 44g/mol

1 mol - 44g
x - 20g
x = 0,45 mola

Odp. 20g tlenku węgla (IV) to 0,45mola

2. Poslugujac sie wartoscia liczby avogadra oblicz liczbe atomow zawarta w:

a/1 molu K3PO4

K3PO4 -> 2 mole at K; 1 mol at. P; 2 mole at. O

razem: 2+1+2 = 5

1 mol - 6,023*10^23
5 mol - x
x = 30,115 * 10^23

Odp. 1 mol K3PO4 zawiera 30,115 * 10^23 moli atomów

b/180g K3PO4

m=212g/mol

1 mol - 212g
x - 180g
x = 0,8 mol

K3PO4 -> 2,4 moli at. K ; 0,8 moli at. P ; 1,6 moli at O

2,4 + 0,8 + 1,6 = 4,8

1 mol - 6,023*10^23
4,8 mol - x
x = 28,9104 * 10^23

Odp. 180g K3PO4 zawiera 28,9104 * 10^23 atomów

3. Podczas otrzymywaniu wodorotlenku potasu antek zuzyl 30g tlenku potasu i wode, a jacek 42g tlenku potasu i wode. ktory z nich zuzyl wieksza mase wody?

K2O + H2O = 2KOH

94g - 18g
30g - x
x = 5,7 g (H2O)

____

94g - 18g
42g - x
x = 8g (H2O)

Odp. Większą masę wody zużył Jacek


4. oblicz mase wodorotlrnku potasu, ktory zostanie po reakcji 50g KOH z 15g H3PO4.

3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O

168g - 98g
xg - 15g
x = 26g

50g - 26g = 24g

Odp. W tej reakcji nie przereaguje 24g wodorotlenku potasu


5. oblicz mase tlenu potrzebnego do utlenienia wapnia. tlenek wapnia wykorzystano nastepnie do otrzymania 80g CaCO3 w drodze syntezy z CO2

CaO + CO2 = CaCO3

56g - 100g
xg - 80g
x = 44,8g

2Ca + O2 = 2CaO

32g - 56g
x - 44,8g
x = 25,6g

Odp. Potrzeba 25,6g tlenu


Mam nadzieję, że pomogłam ;)
3 3 3