Odpowiedzi

  • Duox
  • Rozwiązujący
2010-03-30T17:27:35+02:00
Oblicz pole koła o obwodzie :
a) 62,8 m
b) 20 m

oblicz obwód koła o polu :
a) 16πcm² r = 4 l = 8 pi
b) 100πcm² r = 10 l = 20 pi
c) 49 π cm² r =7 l = 14 pi
d) 314 cm² r=100 l =200 pi

1.a) a) 62,8 /6.28 =10 , r =10
P= 100 * 3,14 = 314 m²

b) 20/6.28 =~3.18 P=~31.75 m²