Zad1. Egzamin gimnazjalny rozpoczął się o godzienie 9.15. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o tej godzienie? A. 150,5 STOPNI B. 172,5,5 stopni. c. 180 stopni D. 210 stopni zad2. Az 70% obecnych w sali egzaminacyjnej to uczniowie klasy 3a. Ucniowie klasy 3b stanowią 1/3 obecnych w w sali a pozostałe trzy osoby to nauczyciele. Ile uczniów klasy 3b pisze egzamin w tej sali? zad3. Test egzaminacyjny składa sie z 35 zadań. Zadań z bilogii jest o 2 więcej niż zadan z geografii a zadan geograficznych-3 razy mniej niz matematycznych. Zadań z fizyki i chemii jst razem 8. Ile zadań matematycznych zawiera test? zad4. Karka testu egzaminacyjnego ma wymiary 21cmx30cm. Marginesy górny i lewy wynosza 3cm. , dolny 4cm. zas prawy 2cm. Jaki procent powierzchni kartki tego testu przeznaczono na tekst? wYNIK PODAJ Z DOKŁADNOŚĆIĄ DO 1%.

1

Odpowiedzi

  • krya
  • Początkujący
2010-04-01T16:46:27+02:00
Zad1
wskazówki o godz.9:15 będą znajdować w jednej lini a więc przedziela zegar na pół. Cały okrąg ma 360 stopni, a połowa wynosi 180 stopni. odp c

zad3
35-liczba zadan
g-liczba zadan z geografii
b-l.z. z biologi
m-l.z. z matematyki
f- lz z fizyki
c lz zchemi

f+c=8
35-8=27
g=1/3m
b=g+2=1/3m+2

27=1/3m+1/3m+2+m
25=5/3m
m=15
odp: zadań z matematyki było 15
1 1 1