Odpowiedzi

2010-03-30T17:41:28+02:00
Rzeczypospolita szlachecka zwana także rzeczpospolitą obojga narodów powstała w 1569 roku, kiedy polska połączyła się z litwą. W skład tego państwa wchodziły ziemie polskie, nazwane Koroną oraz ziemie litewskie , zwane Wielkim Księstwem litewskim
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:48:32+02:00
Rzeczpospolita Szlachecka to okres, w którym szlachta rządziła państwem, gdyż posiadała bardzo duże prawa takie jak liberum veto. Wszystkie decyzje podejmowane w RP przechodziły przez ręce szlachty. Aby było można wprowadzić nową ustawę trzeba było zgody wszystkich szlachciców zgromadzonych na sejmikach. Było to trudne gdyż szlachta była bardzo przekupna i zazwyczaj dbała tylko o swoją korzyść. Okres w którym to szlachta rządziła nie był najlepszy dla polski gdyż straciliśmy cenne lata, które powinny zawierać poważne zmiany...