Odpowiedzi

2010-03-30T17:29:49+02:00
Adam Folker
Maria wisniewka
elzbieta wodzien
katarzyna sztanka
5 2 5
2010-03-30T17:36:59+02:00
Auguste Comte
John Stuart Mill
Herbert Spencer
Charles Darwin

praca organiczna- postulat pozytywizmu głoszący konieczność podjęcia , przez wszystkie warstwy społeczne, wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego kraju.Idea pracy organicznej wiązała się z przekonaniem, iż społeczeństwo to organizm, który może funkcjonować sprawnie tylko wtedy, gdy silne są wszystkie jego poszczególne organy.

praca u podstaw-idea głosząca konieczność pomocy najbiedniejszym warstwom społeczeństwa poprzez pracę dla dobra ogółu.
6 4 6