1.
Długośc boków pewnego czworokąta wynoszą a=0.72 m b=520mm, c=3.4 dm i d = 48 cm. Oblicz obwód tego czworokąta.

2.
oblicz -9+53+(-7)+(-8)+45

3.
wykonaj działania a) (2x-3)+(3x+5)-(x-7)
b) (3x+2y)(y-4x)

4.
Worek kaszy ważący 24kg rozsypano do 36 jednakowych torebek, wypełniajac każdą z nich całkowicie.Oblicz, do ilu takich torebek można rozsypac 18kg kaszy?

5.

Znajdz rozwinięcie liczby 1/7 z dokladnoscia do jednej tysięcznej.

6.
Oblicz 3+((2 4/5 +0.7)) : 7/5 -2.5 i podaj liczbe z odwrotną do otrzymanej.

7.
srednica kola wynosi 7 cm.oblicz pole i obwód tego koła.

8.
Oblicz miary kątów trójkata równoramiennego, jeżeli kąt zawarty między ramionami ma miarę30 ( stopni)

9.
Oblicz 1/3 iloczynu liczby 3 //3 przez sumę liczb 3 1/5 : -10.2 : 3 1/4

2

Odpowiedzi

2010-03-30T17:35:01+02:00
1.
a+b+c+d=0.72+0.52+0.34+0.48=2.06m
2.
9+53+(-7)+(-8)+45= 9+53-7-8+45=92
3.
a)(2x-3)+(3x+5)-(x-7)=2x-3+3x+5-x+7=6x+9
b)(3x+2y)(y-4x)=3xy-12x[2]+2y[2]-8xy=-5xy-12y[2]+2y[2]

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:52:38+02:00
1)
a=0.72 m=72cm b=520mm=52cm, c=3.4 dm=34cm i d = 48 cm.
obw=72+52+34+48
obw=206cm

2)
-9+53+(-7)+(-8)+45=74

3)
a) (2x-3)+(3x+5)-(x-7)=2x-3+3x+5-x+7=4x+9
b) (3x+2y)(y-4x)=3xy-12x do kwadratu+2y kwadrat-8xy=-5xy-12x do kwadratu+2y kwadrat

4)
24kg:36=0,66
18:0,66=27(w przyblizeniu- 18 kg kaszy mozna rozsypac do ok 27 torebek

5)

6)3+((2 4/5 +0.7)) : 7/5 -2.5=3+(28/10+7/10):7/5-2/5=3+35/10*5/7-2/5=3+5/2-2/5= 55/10-4/10=51/10=51/10
liczba odwrotna 10/51

7)


8) 180 stopni-30 stopni=150 stopni
150 stopni:2=75 sttopni
pozostale katy maja po 75 stopni