Pomocy!! rozwiążcie tylko nie same wyniki pliss
(-25 *8-[16*(-4)-(-180):(-5)]=

(-175:(-5)-(-189):(-9)=

(-4 i jedna szósta + 5 i jedna czwarta)*(-2 i dwie piąte)-(-1 i tzry ósme-2 i trzy czwarte):(- jedenaście dwaudziestych czwartych=

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:50:24+02:00
(-25 *8-[16*(-4)-(-180):(-5)]=-200-[-64+36]=-200-(-28)=-200+28=-172


(-175:(-5)-(-189):(-9)=35-11=24

(-4 i jedna szósta + 5 i jedna czwarta)*(-2 i dwie piąte)-(-1 i tzry ósme-2 i trzy czwarte):(- jedenaście dwaudziestych czwartych=
/znak ułamka(NIE DZIELENIA!!!!)

(-4 1/6+5 1/4)*(-2 2/5)-(-1 3/8-2 3/4)=(-4 2/12+5 3/12)*(-2 2/5)-(-1 3/8-2 6/8)=1 1/12*(- 12/5)-(-4 1/8)=13/12*(-12/5)+4 1/8=-13/5+4 1/8=-2 3/5+4 1/8=-2 24/40+4 5/40=1 21/40
2010-03-30T17:51:34+02:00
(-25) * 8 - [16 * (-4) - (-180) : (-5)] = (-25) * 8 - [(-64) - 36] =
= (-25) * 8 - (-28) = 200 - (-28) = 172

(-175) : (-5) - (-189) : (-9) = 35 - 21 = 14

((-4 1/6) + 5 1/4) * (-2 2/5) - ((-1 3/8 - 2 3/4) : (-11/20) =
2/24 * (-2 2/5) - (-4 1/8) : (-11/20) = 2/10 - 7 2/4 = (-7 6/20)