1.Prostokątną kartkę papieru o wymiarach 20cmx14cm rozcięto tak , że otrzymano kwadrat i prostokąt.Oblicz obwodu tych czworokątów.

2.Zaznacz w zeszycie dowlone dwa punkty A iS . Narysuj kwadrat ABCD , którego przekątne przecinają się w punkcie S.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:49:42+02:00
1.
20cmx14cm
20cm-14cm=6cm (bok prostokąta)

wzór na obwód kwadratu: 4*a
4*14cm=56cm (obwód kwadratu)
wzór na obwód prostokąta: 2*(a+b)
2*(14cm+6cm)=2*20cm=40cm (obwód prostokąta)

Odp: Obwód kwadratu wynosi 56cm, a obwód prostokąta wynosi 40cm.

2. Narysuj te punkty, tak aby były one po ukosie w odległości 1,5-2cm. Teraz, narysuj przez te punkty lekko ołówkiem przekątną i druga przechodzącą przez punkt S pod kątem prostym do wcześniejszej przekątnej. Zaznacz wierzchołki czworokąta (muszą być w równej odległości!!) i go narysuj.