Odpowiedzi

2010-03-30T17:38:48+02:00
Betel to ruch dobroczynny, który powstał w 1990 roku. Od tego momentu, nieprzerwanie działa on w wielu regionach, posługując się różnymi metodami pracy, dostępnymi i możliwymi w danej przestrzeni i czasie. Podstawowym celem i przesłaniem Betel jest towarzyszenie człowiekowi słabemu i ubogiemu, a przez to praca nad wewnętrznym rozwojem osoby posługującej. Głównym jego charyzmatem jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i chorym.
W skład Betel wchodzi dziś: 5 stowarzyszeń, 7 wspólnot spotkania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, 11 domów z osobami niepełnosprawnymi, 1 wspólnota integracyjna z osobami niepełnosprawnymi, 4 wspólnoty skupiające osoby starsze wiekiem, 3 świetlice dla osób niepełnosprawnych, 3 grupy wolontariatu, 2 galerie artystyczne, 3 domy wakacyjne oraz redakcja programów radiowych „W Kręgu Osób Słabych i Ubogich” ze stałymi, cotygodniowymi programami w czternastu rozgłośniach radiowych. Rokrocznie jesteśmy organizatorami lub patronujemy takim wydarzeniom, jak: Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych na Jasną Górę, , Turniej Żużlowy o Puchar Gorących Serc, Spotkania Stabat Mater Dolorosa, Spotkania Iuxta Crucem Tecum Stare, Kwesta na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych.
Szacujemy, że nasz ruch obejmuje ok. 3500–4500 osób. Obecnie w domach Betel mieszkają na stałe 92 osoby.