Odpowiedzi

2010-03-30T22:04:05+02:00
*Proces gospodarowania polega na podejmowaniu przez podmioty gospodarcze różnych decyzji. Określamy je mianem decyzji gospodarczych czy też społeczno¬-gospodarczych. Mogą być one różnie klasyfikowane. Najczęściej spotykaną kla¬syfikacją jest ich podział na decyzje mikro- i makroekonomiczne. Decyzje mi¬kroekonomiczne to przede wszystkim decyzje odnoszące się do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, zaś decyzje makroekonomiczne to decyzje dotyczące gospodarki jako całości. Dosyć często klasyfikuje się też decyzje ekonomiczne ze względu na tzw. horyzont czasowy, do którego się odnoszą (np. decyzje krótko ¬i długookresowe). oraz rodzaj działalności (np. decyzje konsumpcyjne, produkcyjne).