Mam dla was kilka zadane. Są na jutro, proszę o odp. jak najszybciej.

54:
Rożwiąż nierówność:
-3(x - 1) + : ułamek - x/2: jest mniejsze, bądź równe -4(x + 2)
Podaj najmniejszą liczbę całkowitą nie spełniającą tej nierówności.

55:
:ułamek - x/2: - x + 1 Jest większe, bądź równe :ułamek - 3x/4: + :ułamek 5x/6:
Podaj liczby naturalne spełniające tę nierówność.

57:
Znajdź taką liczbę dwucyfrową, żeby suma jej cyfr wynosiła 10 i żeby po przestawieniu jej cyfr otrzymać:
a) liczbę większą od szukanej liczby,
b) liczbę, która nie jest mniejsza od szukanej liczby
Ile jest takich liczb?

60:
Kasia wydała trzecią część swoich pieniędzy i jeszcze 4 złote. Zostało jej nie więcej niż 10 zł. Ile pieniędzy mogła mieć Kasia?Ważne proszę o rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:54:46+02:00
54:
Rożwiąż nierówność:
-3(x - 1) +(-x/2)≤ -4(x + 2)
-3x+3-½x ≤ -4x-8
-3,5x+3 ≤ -4x-8
0,5x ≤ -11
x ≤ -22
Podaj najmniejszą liczbę całkowitą nie spełniającą tej nierówności.
-21

55:
-x/2 - x + 1 ≥ -3x/4 + 5x/6 |*12
-6x-12x+12 ≥ -9x+10x
-18x+12 ≥ x
19x≤12
x≤12/19
Podaj liczby naturalne spełniające tę nierówność.
0

57:
Znajdź taką liczbę dwucyfrową [10a+b], żeby suma jej cyfr [a+b] wynosiła 10 i żeby po przestawieniu jej cyfr otrzymać:
a) liczbę większą od szukanej liczby,
a+b=10
10b+a>10a+b

a=10-b
9b>9a
b>a
b>10-b
2b>10
b>5
a<5

mogą to być liczby: 46, 37, 28, 19

b) liczbę, która nie jest mniejsza od szukanej liczby
j.w. tylko zamiast > pojawi się ≥
czyli b≥5, a≤5

liczby takie jak wyżej: 46, 37, 28, 19, ale teraz może to być również 5560:
Kasia wydała trzecią część swoich pieniędzy
i jeszcze 4 złote. Zostało jej nie więcej niż 10 zł. Ile pieniędzy mogła mieć Kasia?
x-⅓x-4≤10
⅔x ≤ 14
x ≤ 21
nie więcej niż 21 zł