Odpowiedzi

2010-03-30T17:51:26+02:00

V - predkość końcowa = 0
Vo - prędkość początkowa samochodu = 72 km/h = 20 m/s
t - czas = 10 s
szukane
a - opóżnienie samochodu
s - droga przebyta
V = Vo - at
-Vo = - at
Vo = at
a = Vo/t = 20/10 = 2 m/s
s = Vot - at²/2 = 20 razy 10 - 2 razy 100/2 = 200 - 100 = 100 m
odp
opóżnienie = 2 m/s
droga przebyta = 100 m
1 5 1
2010-03-30T17:51:29+02:00
Zad4
Dane : Szukane:
v = 72 km/h s = ?
t = 10 s

s = 72 km/h * 10 = 720 km/h

licze na naj:)
7 1 7
2010-03-30T17:56:30+02:00
V=72km/h= 72*1000m/3600s=20m/s
t= 10s
s=V*t
s=20m/s*10s=200m

a=ΔV/Δt

a=20m/s/10s=2m/s²
4 5 4