I.Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiednim czasie :
a) I 1)... (cook) when the phone 2)... (ring )
b) What they 3)...( do) when the storm 4)...(begin)?
c) I 5) ...(study) while my sister 6) ...(watch) TV.
d) 7)...(Be) Peter the boy who 8) ...(stand) next to the door?
e) Please, stop! You 9)...(annoy) me!
f) Ann usually 10)...(go) to bed early but today she 11) ...(stay) out late.
g) I 12) ...(not need) any money roght now.

II. Wstaw wyrazy w odpowiedniej kolejnosci a nastepnie zdania z TOO przekształć na zdania z ENOUGH i odwrotnie tak zeby zachowac sens zdania:
1. lessons/are/the/long/too.
2. enough/ never/ have/time/I
3. in/ too/ its's/ here/ cold.

III. przestopniuj po dwa przymiotniki
a. przez dodanie odpowiednich koncowek
b. przez dodanie most i the most
c. nieregularne

IV.Wymień 5 zjawisk naturalnych i dodaj do nich po 2 przymiotniki ktore trafnie je opisuja

V.Wymien 5 cech charakteru przetlumacz je i dodaj po jednym synonimie i po jednym antonimie

PROSZĘ O POMOC !! Potrzebuję to na jutro :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:54:22+02:00
A) was cooking , rang
b) were doing, began
c) was studying , was watching TV
d) was, was standing
e) are annoying me
f) goes, stayed
g) i don't need

2. the lessons are enough long
i have never too much time
it's enough cold in here

3. long longer the longest
intelligent, more intelligent, the most intelligent
good, better , the best